Pedicure

Op woensdag 8 juni 2016 heeft er een regionale minisymposium plaatsgevonden voor alle pedicures die een samenwerkingsovereenkomst hebben met Lian Stoeldraaijers en Ingrid Ruys.

mini DSC09146

Via Procert  zijn de accreditatiepunten voor de deelnemende pedicures ingevoerd. Op 24 juni is bekend geworden dat het aantal accreditatiepunten is aangepast naar 10 punten in totaal!

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels vastgesteld voor de vergoeding van voetzorg bij mensen met diabetes. De zorgverzekeraars sluiten contracten met de podotherapeut. De podotherapeut moet jaarlijks voor iedere patiënt met een Sims 1 of hoger een behandelplan opstellen waarin de screening, jaarcontrole(s) en maximum aantal voetbehandelingen wordt aangegeven. Wanneer de voetbehandeling door een pedicure wordt uitgevoerd moet uw podotherapeut afspraken gaan maken met uw behandelend pedicure.

De declaraties worden ingediend via Provoetzorg. Alle pedicures met een samenwerkingsovereenkomst ontvangen een link waarmee ze inzage krijgen in hun patiënt. Tevens kan er op deze manier gecommuniceerd en geregistreerd worden.Voor iedere patiënt met DM wordt een individueel behandelplan opgesteld en ontvangt de pedicure een rapportage.

Inmiddels is met 106 pedicurepraktijken een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Heeft u nog geen samenwerkingsovereenkomst maar wilt u deze wel ontvangen dan graag een email of brief versturen naar Praktijk Podotherapie I.J.H. Ruys.

De samenwerkingsovereenkomst voor pedicures is op te vragen via email. De samenwerkingsovereenkomst vormt een geheel met de: