Home

Inmiddels hebben ruim 1.186.400 (2018) mensen in Nederland diabetes mellitus. Ieder jaar komen er ongeveer 53.600 diabetespatiënten bij. Naar schatting hebben een kwart van de mensen diabetes mellitus zonder het te weten. In Nederland krijgt ongeveer 15% van alle diabetespatiënten een wond. Een amputatie is een reëel risico als behandeling niet of niet tijdig plaatsvindt. Bij 85% van deze amputaties was er vooraf sprake van een wond. Door op tijd te onderkennen en te behandelen van complicaties kunnen bijvoorbeeld amputaties vermeden of uitgesteld worden.

De diabetespodotherapeut is speciaal opgeleid om risicofactoren voor het ontstaan van complicaties op te sporen, ook als er nog geen klachten zijn. Denk bijvoorbeeld aan testen op aanwezigheid van neuropathie, vaatlijden en verhoogde druk. De screening leidt tot een risicoclassificatie, de sims score met daarbij een zorgprofiel.

In het Maxima Medisch Centrum wordt er
multidisciplinair samengewerkt met internisten, chirurgen, dermatologen, revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, wondverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen en gipsverbandmeesters. Wanneer er sprake is van hoogcomplexe diabetesvoetzorg, wordt de patiënt ingepland op het multidisciplinaire voetenteam, bestaande uit een internist, vaatchirurg, revalidatiearts, wondverpleegkundige, verpleegkundig specialist en diabetespodotherapeut.

             NVvP                       

 
Overige werkzaamheden:
  • Lid werkgroep voetzorg zorggroep PoZoB
  • Lid begeleidingscommissie project “Regionale Transmurale Afspraak/RTA behandeling diabetisch voetulcus” zorggroep PoZoB
  • Lid NVDC (Vereniging voor Neurovasculaire complicaties van Diabetes)
  • NIV – werkgroep Diabetische Voetenteams