Kwaliteitsregistratie

logo kpIn de gezondheidszorg worden transparantie en inzichtelijkheid steeds belangrijker. Patiënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk.

Kwaliteitsregistratie

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.Kwaliteitseisen Podotherapeuten, regelgeving 2015 – 2020
De eisen zijn vastgesteld door de Vereniging van Podotherapeuten.

Periode: 12-3-2020 t/m 11-3-2025
Norm:    160
 Praktijk Podotherapie I.J.H. Ruys
Totaal behaald:    28%
Totaal behaalde geaccrediteerde punten: 0
Deskundigheidsbevordering – het volgen van bij- en nascholingen
Deskundigheidsbevordering – het volgen van bij- en nascholingen
Minimaal te behalen: 40
Totaal behaald: 63%
Totaal behaalde geaccrediteerde punten 0
Deskundigheidsbevordering – overige activiteiten
Overige activiteiten behorende bij de categorieën socialisatie, externalisatie en combinatie.

Minimaal te behalen: 40
Totaal behaald: 50%
Totaal behaalde geaccrediteerde punten 0
Op 29 januari 2020 heeft de audit plaatsgevonden voor het Praktijkkeurmerk met een score van 92%.

Waar staat het Praktijkkeurmerk voor?

De podotherapeut wordt beoordeeld op zijn/haar individuele kwaliteiten volgens de nieuwe kwaliteitscriteria (2015-2020)  van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). De toetsing van de praktijk en de podotherapeut is losgekoppeld: beoordeling van de individuele kwaliteit doet het KP (IPO); het keuren van praktijken wordt uitgevoerd door de SPN. Hierdoor is een afzonderlijke toetsing mogelijk van de individuele voorwaarden en de praktijk voorwaarden, waarbij de NVvP de kwaliteit blijft bewaken van de praktijken en streeft naar goede individuele kwaliteit in een goede omgeving.

Doelstelling Praktijkkeurmerk

Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen.

Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Praktijkkeurmerk